Tallinna volikogu istung 12.12.2013. Kõne.

Stenogramm

Перевод

Austatud volikogu esimees, lugupeetud kolleegid!

Täna on minu esimene sõnavõtt Tallinna volikogus ning loomulikult räägin ma oma piirkonnast, Põhja-Tallinnast. See linnaosa on üsna tempokalt arenenud viimaste aastate jooksul ja tahan uskuda, et järgmised neli aastat areng ei pidurdu.

Merimetsa on vaja parki, korralik valgustus ja kõnniteed on ka teretulnud. Püüame efektiivselt kasutada olemas olevat maaressurssi. Ka Kopliliinidele on vaja arengut ja arendajaid.

Kindlasti vajame Põhja-Tallinnas Sõle tänavale spordikeskust ujula- ja mängusaaliga. Vaatamata sellele, et riik ei finantseeri piisavas mahus kohalike omavalitsuste teid, usun, et saame Põhja-Tallinna teede remondiks raha leitud ning hakkame sellega tegelema juba järgmisel kevadel.

Jõudu tööle, kolleegid!
Aitäh!

Leave Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *