Tallinna volikogu istung 06.03.2014. Kõne.

Stenogramm

Austatud volikogu esimees, linnavalitsus, lugupeetud kolleegid!

Tallinn kaitseb jalgratturite esikohta Euroopas. Meie linn osaleb juba kolmandat korda üleeuroopalisel jalgratturite marsruutide kaardistamise võistlusel nimega European Cycling Challenge ja tänavu see toimub maikuus, 1. kuni 31. maini. Aastal 2012, kui Tallinn esmakordselt sellel üritusel osales, võttis võistlusest osa rohkem kui 500 ratturit, kes läbisid peaaegu 90 000 kilomeetrit. See on rohkem kui kaks korda üle ekvaatori jalgrattaga. Uskumatu ju! Ja aastal 2013 osales peaaegu 500 ratturit ja läbiti rohkem kui 55 000 kilomeetrit. Ja kõikide linnade arvutuses läbiti Tallinnas mõlemal aastal jalgratastel enim kilomeetreid ja saavutati mõlemal aastal esikoht.

Senised kaks võistlust ning neile järgnenud arutlusseminarid on andnud palju ideid ja jalgrattakasutajate tagasisidet Tallinna jalgrattasõbralikumaks muutmisel. Edasine koostöö võimaldab planeerida linna läbivaid atraktiivseid kergliiklusteid ning jätkata linnataristu kohandamist jalgrattasõbralikumaks. Ja Tallinn loosib võistlusel osalemise motiveerimiseks osalejate vahel välja auhinnad, milleks on planeeritud 1000 eurot. Ja samuti on kavas eraldada ka teavitustööks 500 eurot ja kokku on osalemiseks planeeritud vahendeid summas 3500 eurot, mis on linna Kommunaalametile eraldatud eelarvepositsioonis “Teerajatiste korrashoid”.

Seda võistlust aitab korraldada projekti partner Endomondo, kes tagab jalgratturite marsruutide kaardistamise mobiilise tarkvararakenduse kaudu ja see rakendus aitab mobiiltelefoni GPS-seadme kaudu jälgida jalgratturite liikumisi ning selle põhjal koostatakse ka kokkuvõttev analüüs linnadele. Ja mina kutsun kõiki leidma oma jalgratta ja osaleda võistlusel, mille alguseni on jäänud juba vähem kui kaks kuud.

Aitäh!

Leave Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *