Tallinna volikogu istung 11.12.2014. Kõne.

Перевод

Lugupeetud kolleegid!

Eile võttis Riigikogu vastu järgmise aasta riigieelarve ning täna siin Tallinna 2015 aasta linnaeelarvest rääkides loomulik on neid dokumente võrrelda.

Riigieelarve hakkab toimima koos tulumaksumäära alanemisega 21%-lt 20-le, mis võib tunduda positiivne muutus. Kuid järgmisel aastal võidab alampalka teeniv inimene tulumaksumäära vähendamisest 26,6 eurot aastas, keskmist palka teeniv isik võidab aastas 97,2 eurot. Riigikogu liige võidab sellest maksualandusest 373 eurot ja peaminister võidab 583 eurot. Nii et tegemist on väga suure kingitusega keskmisest kõrgema palga saajatele kõigi Eesti inimeste arvelt. Kui seda teades vaadata Tallinna järgmise aasta eelarve sotsiaalhoolekande osa, siis tekib kindel veendumus, et pealinna võimude eesmärk on tagada kõigi linnaelanike sotsiaalne toimetulek.

Toompeal ei nõustunud valitsev koalitsioon opositsiooni ettepanekuga tagada Eesti inimestele tasuta bussiliikluse maakonnaliinidel, kuigi oleks selline meede riigile maksnud üsna tagasihoidlikku raha. Jäi suurendamata ka kohalike omavalitsustele teede remondiks eraldatav rahastamine. Tallinn aga rahulikult jätkab nii oma tasuta ühistranspordiga kui ka teede renoveerimist.

Riigieelarve on järgmisel aastal 100 miljoni euroga miinuses, Tallinna eelarve on igati korrektne. Ning kui riigivõim teebki midagi head näiteks seadustab koolilõuna gümnaasiumi õpilastele, siis ka seda teeb ta auklikult: eraldatud 78 eurosendist ei piisa enam selleks, et pakkuda õpilastele tervislikku ja maitsvat sooja koolilõunat. Ja tegelikult selle koolilõuna lubamisega pannakse veel üks lisakoorem kohalikele omavalitsustele, kes peavad leidma lisaraha, et oma õpilastele tasuta koolilõuna saadavaks teha. Aga Tallinn saab ka sellega hakkama.

Kokkuvõtteks ütlen, et Tallinna eelarve keskendub meetmetele, mis tegelikult parandavad inimeste toimetulekut, toetavad haridust ning linnamajandust infrastruktuuri korrastamise kaudu. Meie eelarve on optimistlik ja tasakaalustatud ehk selline, mida iga pealinnast hooliv inimene toetama peab.

Aitäh!

Leave Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *