Tallinna volikogu istung 27.01.2015. Kõne.

Lugupeetud kolleegid,

Tahaksin ennekõike tuua mõned tsitaadid Riigikontrolli aruandest „Reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamine linnades ja valdades“.

Kas teavitustegevus on omavalitsuse ülesanne?” küsib Riigikontroll ning vastab: “Omavalitsuse üks aluspõhimõtetest on tegevuse avalikkus. Üldises plaanis tähendab see, et omavalitsus korraldab oma tegevuse võimalikult avalikkusele jälgitavalt”.

Jätkan Riigikontrolli tsiteerimist: “Seadustes nõutud teabe avalikustamine moodustab üldjuhul vaid osa teabest, mida omavalitsused avalikkusele edastavad. Oma äranägemisel võib omavalitsus informeerida avalikkust ka asjust, mille kohta teabe jagamist avalikkusega seadused ei nõua, kuid millest teavitamine teenib ühel või teisel moel kohalike elanike või omavalitsuse huve”. Kusjuures seda, mis teave on kohalike elanike huvides, seda otsustab kohalik omavalitsus, mitte Riigikontroll või veel keegi.

Ja veel üks tsitaat: “Kui seadustes reguleeritud teabe avalikustamine kõrvale jätta, on omavalitsused üldiselt vabad otsustama, millist teavet ja millises mahus edastada ning milline aeg, kanalid ja isikud (sh poliitikud) selleks valida”. Kas see ei tundu olevat vastuolus selle järeldusega, millega Riigikontroll selle aruande lõpetab?

Veel üks Riigikontrolli küsimus: “Kas poliitikuid tohib teavituses kasutada?” Ning vastus ise endale: “Poliitikute kasutamist teavitustes ükski seadus otsesõnu ei keela”. See on täiesti õige vastus, sest kui lood oleks teisiti, siis oleks võimatu näiteks Vabariigi Valitsuse liikmete pressi-konverentsidest ülevaadete tegemine Eesti Rahvusringhäälingu kaudu, ETVs ja Eesti Raadios. Sest see tähendaks, et Valitsuse ministrid kulutavad riigieelarve raha enda või koalitsiooni erakondade maine kujundamiseks.

Lugupeetud kolleegid, kui mul oleks kõneks paar tundi, siis teeks ma teile ainult Riigikontrolli ennast tsiteerides selgeks, et arutlusel olev Riigikontrolli aruanne on kõigest järjekordne hale valimiseelne konkurentide rünnak Eesti Keskerakonna vastu. Aga kuna on mul vaid viis minutit, siis lõpetan ma kahe retoorilise küsimusega:

Miks aruanne, mis pidi olema esitatud veel eelmise aasta suvel, ilmus avalikkuse ette just nüüd, mõned nädalad enne Riigikogu valimisi?

Ja teine küsimus: miks Riigikontroll, mis on aastaid raudselt kinni hoidnud põhimõttest, et 3-4 kuud enne valimisi ei avalikusta aruandeid, mis võivad tekitada kahtlast poliitilist kõmu, seekord, kui Keskerakonnal on kõik śansid need valimised võita, rikkus seda oma põhimõtet?

Need küsimused, nagu ma juba mainisin, on selgelt retoorilised. Keskerakond on ainus lihtrahva kindel kaitsja ning seepärast ühinevadki meie vastu kõik valitsuskoalitsiooni heldusest toituvad institutsioonid.

Leave Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *